MAREK KUŚ

BIOGRAM

fot. Iwona Wander

Marek Kuś

Marek Kuś od ponad 30 lat z niezłomną konsekwencją zapisuje kolejne artystyczne powierzchnie znakiem – modułem człowieka w przestrzeni, który konotuje myśl jego poczynań w stronę jak najszerzej pojętej tematyki człowieka, odnosząc się do czasu absolutnego. W 1986 roku artysta tworzy pierwsze tablice wypełnione ideogramami ludzkich sylwetek. Stopniowo twórczość swą poszerza o inne sposoby wizualizacyjne m.in. instalacje, performance. Rytmika i otwartość jego kompozycji sytuuje je w bezczasowości. W pracach Kusia niezwykle istotna jest rola materii oraz łączność z symboliką religijną.

Marek Kuś (ur. 1962) artysta wizualny, rysownik, rzeźbiarz, autor akcji, instalacji i obiektów, performer. Dyplom uzyskał na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym, Instytutu Wychowania Plastycznego, Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Jest współzałożycielem Galerii Kronika w Bytomiu, a od 2006 roku dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

Z ziemi, z form wydrążonych w ziemi, powstały znacznych rozmiarów figury człowieka, nawiązując do kreślonych wcześniej grafitem „modułów”. Pewność podążania artysty w obranym kierunku poszukiwań zyskała na swej drodze jakże znamienne metaforyczne dopełnienie.*

[cyt. za: Jan Trzupek, katalog wystawy Marka Kusia w Galerii Kronika w Bytomiu w 1995 roku]

Brał udział w ponad osiemdziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Dzieła artysty znajdują w zbiorach najważniejszych instytucji i w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Wystawy indywidualne (wybrane) w:

Wystawy zbiorowe (wybrane):

Do najważniejszych realizacji rzeźbiarskich w przestrzeni należą: