MAREK KUŚ

sztuka multiplikacji

Marek Kuś (ur. 1962) artysta wizualny, rysownik, rzeźbiarz, autor akcji, instalacji i obiektów, performer. Dyplom uzyskał na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym, Instytutu Wychowania Plastycznego, Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Jest współzałożycielem Galerii Kronika w Bytomiu, a od 2006 roku dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

BIOGRAM

Marek Kuś od ponad 30 lat z niezłomną konsekwencją zapisuje kolejne artystyczne powierzchnie znakiem – modułem człowieka w przestrzeni, który konotuje myśl jego poczynań w stronę jak najszerzej pojętej tematyki człowieka, odnosząc się do czasu absolutnego. W 1986 roku artysta tworzy pierwsze tablice wypełnione ideogramami ludzkich sylwetek. Stopniowo twórczość swą poszerza o inne sposoby wizualizacyjne m.in. instalacje, performance. Rytmika i otwartość jego kompozycji sytuuje je w bezczasowości. W pracach Kusia niezwykle istotna jest rola materii oraz łączność z symboliką religijną.

Z ziemi, z form wydrążonych w ziemi, powstały znacznych rozmiarów figury człowieka, nawiązując do kreślonych wcześniej grafitem „modułów”. Pewność podążania artysty w obranym kierunku poszukiwań zyskała na swej drodze jakże znamienne metaforyczne dopełnienie.*

[cyt. za: Jan Trzupek, katalog wystawy Marka Kusia w Galerii Kronika w Bytomiu w 1995 roku]

TEKSTY

fot. Jarosław Rodycz

Poznaj wszystkie opinie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Ut enim nostrud exercitation

Galeria obrazów